ASSOCIATION  OF  BULGARIAN  IR DIRECTORS
2015 INTERNATIONAL IR CONFERENCE

“IR NOWADAYS – IN THE EYE OF THE TIGER?”

24. September 2015

  • GET TOGETHER - 19.45 - Venue: Grand Hotel Sofia, 1 Triaditza Hall and terrace

25. September 2015

  • 2015 INTERNATIONAL IR CONFERENCE  & IR Awards Ceremony and 10th Anniversary of ABIRD...

26. September 2015

  • ONE DAY ROUND TRIP IN BULGARIA

Спонсори

  • Премиум Спонсор

  • Основни

  • Спонсори

  • На IR наградите

  • С подкрепата на

  • Техническа поддръжка

  • Медийни партньори

 

Уважаеми Колеги, Приятели и партньори на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България,

През 2015 г. година Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) празнува своята 10 – годишнина като организация, която през целия си период на съществуване е способствала за обединяване на интересите и повишаване на квалификацията на своите членове, подобряване на инвестиционния климат в България и въвеждане на високи стандарти за представяне на българските публични компании пред инвеститорите в страната и чужбина. Десет години след нейното учредяване АДВИБ обединява близо 100 директори за връзки с инвеститорите на листвани български компании. По повод 10 –годишнината от учредяването на Асоциацията организирахме на 24-25 септември 2015 г. Международна конференция “IR ДНЕС – В ОКОТО НА ТИГЪРА?”
Очакваме като делегати на конференцията да присъстват всички наши национални и международни партньори, които в десетгодишния период на нашето съществуване са ни подкрепяли.
Членове на корпоративните ръководства и директорите за връзки с инвеститорите на българските компании, финансови анализатори, инвестиционни посредници, финансови медии и други участници на капиталовия пазар ще имат възможност да се запознаят и да почерпят опит от водещи международни експерти в областта на капиталовите пазари, корпоративното управление и връзки с инвеститорите.
И за да бъде празника ни завършен ще отличим най-добрите директори за връзки с инвеститорите. Наградите ще бъдат връчени на церемония - Годишни IR награди 2015 г.

Класацията ще бъде извършена въз основа на проведено независимо проучване сред финансови анализатори, институционални инвеститори и други участници на капиталовия пазар.

Не пропускайте най-голямото IR събитие в България и региона.

Даниела Пеева,
Председател на УС на АДВИБ

 
 

ASSOCIATION  OF  BULGARIAN  IR DIRECTORS
2015 INTERNATIONAL IR CONFERENCE

“IR NOWADAYS – IN THE EYE OF THE TIGER?”