9:00 – 9:10 Състояние, приоритети и перспективи на българския капиталов пазар

Надя Неделчева, CFA Портфейлен мениджър на Адванс Възможности в Нова Европа

9:10 – 9:40 Влиянието на глобалните капиталови потоци върху нововъзникващите пазари – Инвеститорски тенденции и как дейността „Връзки с инвеститорите” може активно да бъде подготвена

Андреас Позавак – Директор «Корпоративни услуги» - IPREO

9:40 – 10:10 IR на Балканите: две гледни точки от България и Гърция

Модератор:  Пелагия Виячева –  Директор на отдел „Връзки с инвеститорите” в Софарма АД и член на УС на АДВИБ

  • Никос Полименакос - Ръководител на отдел „Връзки с инвеститорите” - OPAP - Гърция
  • София Аргирова - Атанасова – управляващ съдружник - „Инвестър Рилейшънс сървисис” ООД и член на УС на АДВИБ

10:30 – 11:00 Защо дигиталните приложения имат значение  за «Връзки с инвеститорите»?

Джени Гай, Директор, Channel Relations за Обединеното Кралство и Европа, Средния Изток и Африка, Investis Ltd

11:00 – 11:30 IR Online – Представяне на изследването на БФБ-София АД в сътрудничество с Message Group

  • Румен Соколов – Управител на „Сервиз Финансови Пазари”, БФБ-София АД
  • Катя Кънчева, Експерт „Стратегии на международните пазари“,  Message Group

11:30 – 12:00 Как да поставим своята електронна IR страница в центъра на корпоративно-комуникационните стратегии

Дарио Мезакуи – Управляващ съдружник,  Message Group

12:00 – 12:30 Използвай Bloomberg, за да промениш начинът на управление на Връзки с инвеститорите

Ралф Хазлбек, специалист по приложенията на Bloomberg за ценни книжа, деривати, портфолио, фондове и технически анализи 

13:10 – 13:50 Lunch & Learn
Усъвършенстван подход: Инструменти за справедливо оповестяване в областта на дигиталните връзки с инвеститорите в светлината на новите регулаторни промени.

Щефан Моргенвек, Международни продажби,  EQS Group AG

14:00 – 14:40 Очакванията на инвеститорите – как отговаряме на тях?

  • Веселин Радойчев – Equity анализатор - „Първа Финансово Брокерска Къща”
  • Патрик Тобиас, Старши вицепрезидент „Корпоративни продажби”, IPREO  

14:40 – 15:10 Устойчив IR: кое е подходящото ниво

  • Мигел Сантистеве – Асоцииран Директор, NASDAQ O PRESENTATION_12_Miguel_Nasdaq.pptMX Group
  • Марина Стефанова – Изпълнителен директор на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

16:10 – 16:20 Прилагане на международните стандарти за корпоративни действия и общи събрания в дейнаостта на Централен депозитар АД

Васил Големански – Изпълнителен директор на Централен депозитар АД

16:40 – 17:10 Директива за правата на акционерите – Какво очаква ЕС от публичните компании?

Д-р Маркус  Каум – LL M, Munich Re