Speakers

Директор на отдел „Връзки с инвеститорите” в Софарма АД и член на УС на АДВИБ

Директор, Channel Relations за Обединеното Кралство и Европа, Средния Изток и Африка в Investis Ltd

Експерт „Стратегии на международните пазари“, Message Group