Speakers

Основател и Президент на FINEO – Консултанти по връзки с инвеститорите и Училище по връзки с инвеститорите

Ане е сертифициран финансов анализатор и притежава докторска степен по международни финанси. С над 15 години опит като главен специалист по връзки с инвеститорите в икономически групи с мултинационални листвания и като финансов анализатор в областта на капиталовите проучвания и на сливания и придобивания във водещи инвестиционни банки, тя решава да стане предприемач и основава FINEO през 1999 г., за да предложи независими консултации, с висока добавена стойност, необходими за ефективното конкуриране за капитал. Компанията, която работи в световен мащаб, е единственият IR консултант в света, който е разработил свои собствени програми за обучение. Към този момент, Училището по връзки с инвеститорите на FINEO е предоставило   консултации и/или обучение на над 1450 компании в 65 държави, осъществяващи дейност в широк спектър от индустрии и с различна пазарна капитализация.

Ане е член на Съвета на директорите на Националния институт за връзки с инвеститорите - най-голямата асоциация на IR професионалисти в света. Тя е член на IR Обществото в Обединеното кралство, на Асоциацията на френските анализатори на ценните книжа и на Френския институт на директорите.

Тя е автор на книгата "Връзки с инвеститорите" (издателство Palgrave), за която IR Magazine пише: «В училището по връзки с инвеститорите също се случва помагалото да бъде книга от 240 страници. И докато Гуимард пише друга книга - Връзки с Инвеститори: принципи и най-добрите международни практики на финансовите комуникации, то е вероятно тази книга да бъде толкова близо до последната дума в областта на IR, колкото една книга изобщо може да бъде». Ане също е търсен лектор, фасилитатор и консултант по връзки с инвеститорите по въпроси като първични публични предлагания, сливания и придобивания, емитиране на права, публични емисии облигации, трансгранични листвания, диверсификация на акционерната структура, цена на капитала максимизиране и позициониране на капиталовия пазар.