Speakers

Управляващ директор на DIRK

Кай Бумър, с кратко прекъсване през 2011/2012 г., е Управляващ директор на DIRK - Германската асоциация по връзки с инвеститорите от 2001 г. насам.

Като управляващ съдружник на Pictum Consult GmbH той консултира и подкрепя бързо развиващи се малки и средни предприятия от 2011 г. насам. Той започва кариерата си в голяма, международна одиторска компания, след което работи в продължение на две години като ръководител на отдел „Връзки с инвеститорите” за софтуерна компания, листвана на немския Neuer Markt.

Кай учи право и бизнес в Гьотинген, Пасау и Сидни и има магистърска степен по бизнес администрация. Той е регистриран адвокат от 2001 г. и е избран за почетен член на DIRK през 2011 г. Той е член на надзорния съвет на няколко малки иновативни компании и преподава право на капиталовите пазари и корпоративни комуникации в немски университети.