Speakers

Главен секретар на АИКБ и заместник председател на групата на работодателите в ЕИСК

Д-р Милена Ангелова е главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (от 2002 г.). Член е на Икономическия и социален съвет на Република България (от 2006 г.) и на Европейския икономически и социален комитет (от 2007 г.). От 2010 г. е заместник-председател на групата на работодателите и е била член на Бюрото (политическото ръководство) на ЕИСК (2009 - 2013 г.). За предстоящия мандат 2015 – 2020 г. е поканена отново да заеме заместник-председателски пост в групата на работодателите и е избрана за председател на Постоянната група за услуги от общ интерес в ЕИСК.
През 2011 г. е избрана за изпълнителен заместник-председател на СЕЕР – Европейския център на предприятията с държавно участие и оказващи услуги от общ интерес - представителна на европейско равнище организация на работодателите, като редовно участва в консултациите по Европейския семестър в рамките на макроикономическия диалог между ръководствата на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейската централна банка и европейските социални партньори, както и в други консултации на най-високо равнище в ЕС.
Като представител на българските работодатели в ЕИСК, д-р Ангелова е била докладчик по редица важни за бизнеса въпроси като: корпоративно управление, капиталов пазар, услуги от общ интерес, намаляване на административните прегради пред бизнеса, борба със сивата икономика, подобряване на условията за финансиране на МСП, семеен бизнес, европейски фонд за стратегически инвестиции и др.
Д-р Ангелова е научен сътрудник в Икономическия институт към Българската академия на науките от 2002 г., има редица научни публикации, както и успешна кариера на управленски позиции в периода 1998 – 2002 г. в циментовата (Италчименти – България) и туристическата (Ривиера) индустрии. Доктор по международен маркетинг от 2000 г.,  специализирала е в Берлин (2004 г.), Париж (2004 г.), Копенхаген (2002 г.), Милано (2001 г.), Мюнхен (1997 – 98 г.), Лондон (1997 – 98 г.), Прага (1995 г.). Владее отлично английски и руски език, ползва френски.