Speakers

Изпълнителен директор на на Централен дипозитар АД и Изпълнителен директор на Българска Фондова Борса – София АД

Васил Големански е завършил Техническия Университет – София (1991г.) със степен магистър, специалност „Електронна Техника”. Има специализирани обучения в областта на технологичното и техническо изграждане на Клиринг и сетълмент системи, както и на приложимата към тях нормативна база. Притежава познания по отношение на Информационните системи, обслужващи финансовия сектор и конкретно клиринг и сетълмент системи за капиталовия пазар. Участва в изграждането на множество информационни системи от национално значение за финансовия сектор.

За периода1996г. - 2007г. работи в Централен депозитар АД (ЦД АД) последователно като директор „Информационни технологии” и директор „Операции и развитие”, при което участва в изграждането и оперативното ръководство на информационните и клиринг сетълмент системи на ЦД АД.

През периода 1998 г. - 2007 г. ръководи също и дирекция „Информационни Технологии” на Българската фондова борса – София АД (БФБ), като организира и участва активно във въвеждането в експлоатация на търговските системи и всички други офисни системи.

След 2007 г. до 2010 г. е на позиция account manager в Хюлет Пакард България за сектора на финансовите услугия в България на HP. Като такъв се занимава с бизнес анализ и развитие и ИТ стратегии във финансовия сектор на компанията.

От януари 2010 г. е член на Съвета на директорите на БФБ , а от октомври същата година, заема позиция Изпълнителен директор.

На пост член на Съвета на директорите на ЦД АД е от март 2011 г. и от следващата година до момента е Изпълнителен директор.

Големански – Изпълнителен директор на Централен депозитар АД