Speakers

Международни продажби, EQS Group AG

С професионална заетост във финансовата област, Стефан получава бакалавърската и магистърската си степен по „Комуникации и Управление на медии” със силен фокус върху корпоративните комуникации в контекста на икономиката и финансовите пазари. Той придобива опит чрез провеждане на различни национални изследователски проекти и такива съпоставящи различни култури, като пазарни анализи или кампании на НПО. Наред с изследванията си, той е работил, на национално и международно ниво, с различни компании, вариращи от стартиращи компании в областта на TV продукциите до корпоративни venture capital компании, където е помогнал да се разработят и приложат най-съвременните комуникации със заинтересованите страни и маркетингови стратегии.

Стефан има силен интерес в областта на IR комуникациите, международния маркетинг и дигиталните тенденции. Понастоящем той подпомага EQS Group в процеса на тяхната текуща международна експанзия.

"Усъвършенстван подход: Инструменти за справедливо оповестяване в областта на дигиталните връзки с инвеститорите в светлината на новите регулаторни промени."