Speakers

Equity анализатор - „Първа Финансово Брокерска Къща”

Веселин Радойчев е част от екипа на ПФБК от 2010. Основните му отговорности включват анализ и изготвяне на оценки на публично търгувани дружества, както и макриоикономически анализи и прогнози. Специализира проекти във фармацевтичния, енергийния, инфраструктурния и телекомуникационния сектор. Активно е участвал в множество корпоративни събития - листването и публичното предлагане на Енерго-Про Мрежи и Енерго-Про Продажби, в двойното листване на Софарма, публичното предлагане на Албена.  

Предишният му опит включва работа като анализатор в ЕФГ Секюритис ЕАД и асистент в дирекция финанси в Suffolk University.

Веселин Радойчев има MBA от Suffolk University, Boston както и бакалавърска степен по счетоводство от УНСС, София.