Speakers

Управител на „Сервиз Финансови Пазари”, БФБ-София АД

Румен Соколов е завършил УНСС през 1994 г. От 1994 г. до 2004 г. – редактор и финансов анализатор във в. Капитал, Ройтерс България, в. Дневник. В периода до 2006 г. е бил член на Съвета на директорите на Инвестор.БГ АД и портфолио мениджър и член на Съвета на директорите на Инвестиционен посредник СИИ Секюритис. От 2006 до 2010 г. е главен експерт “Привличане на емитенти” в Българска фондова борса АД, а от 2007 е Управител на “Сервиз Финансови Пазари” ЕООД – дъщерно дружество на Българска фондова борса АД. В периода 2009-2011 г. преминава обучение в Cotrugli Business School и придобива Executive MBA.