Speakers

Директор на отдел „Връзки с инвеститорите” в Софарма АД и член на УС на АДВИБ

Пелагия Виячева завършва магистърска степен по бизнес администрация (MBA) в BI Norwegian School of Management през 2003 година и продължава кариерата си в сферата на консултантската дейност до 2004 година, когато се присъединява към екипа на Софарма. През април 2006 заема длъжността Директор за връзки с инвеститорите в дружеството и се присъединява към Управителния съвет на АДВИБ.