Speakers

Експерт „Стратегии на международните пазари“, Message Group

В момента Катя Кънчева работи като експерт по стратегии за меджународния пазар в Message, Милано. Тя отговаря за международни маркетингови проучвания и тенденции в областта на корпоративните комуникации и анализ на пазара на корпоративни, инвеститорски и КЦО уебсайтове, както и социални медии, Apps и Годишни доклади.

Катя започва международният си опит в Япония, където завършва бакалавърска степен по бизнес администрация в Ristumeikan Asia Pacific University и последвалата магистърска степен по мениджмънт в Robert Gordon University в Шотландия. По време на университетските си години в Япония, Катя не само получава стипендия за университетските такси в продължение на всичките четири години, но и активно участва в различни извънкласни дейности и проекти. Освен това, тя успешно завършва стаж в българското посолство в Япония и Societe Generale Експресбанк в България.

Тя е винаги заинтересована от непрекъснато обучение и израстване и активно участва в доброволни дейности в неправителствени организации за студентски проекти (Future Ideas) и превод на TED лекции на български език.