IPREO се образува в резултат от сливането на Hemscott, I-Deal и Marketpipe и е създадена през ноември 2006 г. В последствие компанията придобива CapitalBridge през март 2008 и сега е водещ доставчик на пазарни проучвания за корпоративни клиенти и банки. Комбинираното предлагане включва комбинирани приложения, съдържащи подробни профили на инвеститорите и разпространение на изследвания, както и институционални капиталови решения, решения относно процеса на book build, управление на събития и анализ на акционерната структура и продукти за Fixed Income marketplace. Сега компанията е мажоритарна собственост на Blackstone и Goldman Sachs Private Equity. Ние предлагаме цялостни решения относно:

  • Investor Relations Global Market Intelligence – опитният екип на Ipreo предлага глобална идентификация и анализ на акционерите, таргетиране на инвеститори, проучвания, консултации при гласуване чрез пълномощник и единственият наистина глобален подход в индустрията.
  • Transaction & Workflow Solutions - софтуерни решения относно собствения капитал, фиксирани доходи/структурирани продукти, общински пазари, дистрибуция на дребно, оповестяване на документи и консултации за съответствие.
  • IRM & Event Management - Bigdough е първостепенна база данни с контакти и профили на глобални инвеститори. Ipreo предлага CRM софтуер и платформи за управление на събития за напълно интегрирано IR решение.
  • Data & Analytics - консултантски анализаторски услуги осигуряват по-задълбочени изследвания и проучвания на пазара при сключване на сделки, акционерни участия, и buy-side анализи.

С офиси в САЩ, Лондон, Париж, Токио и Виена, Ipreo предоставя тези услуги в световен мащаб за IR Мениджъри, инвестиционни банки и други трети лица - посредници. За повече информация, моля, посетете www.ipreo.com