Bloomberg дава на влиятелните хора, вземащите решения в бизнеса, финансите и правителството решаващото предимство, като ги свързва с динамична мрежа от информация, хора и идеи. Нашата сила - предоставяне на информация, новини и анализи, чрез иновативни технологии, много бързо и прецизно е в основата на тази мрежа. Услугата BLOOMBERG Professional® стои в основата, предоставяйки на нашите клиенти ненадмината динамична видимост на глобалните и местните финансови пазари и в света на бизнеса. Медийните услуги на Bloomberg - телевизия, печат, радио и онлайн издания - подкрепят и доразвиват това ядро, с помощта на повече от 2200 новинарски и мултимедийни професионалисти, работещи в 146 офиса в 72 страни.

Нашите решения за компаниите се основават на основната ни сила - привличане на новоразработени, тествани, както и утвърдени технологии, с цел да се предостави на потребителите достъп, интегриране, разпространение и управление на данни и информация между организациите по-ефективно и полезно. Нашите решения за индустрията включват предложения, обхващащи законови, правителствени и спортни теми, привличайки експертните познания на Bloomberg в областта на информацията и новините с цел да се предложи на клиентите точно информацията, която им е необходима, когато имат нужда от нея, за да се улесни и подобри процеса на вземане на решения. От центъра на света на бизнеса, Bloomberg свързва хората, давайки им възможност да видят неща, които те не могат да видят по друг начин, да намерят неща, които не могат да намерят по друг начин, да научат неща, които иначе не биха научили и, което е много важно, да се възползват от по-умни, по-бързи, по-информирани решения.

http://www.bloomberg.com/professional/