Първа финансова брокерска къща (ПФБК) е водеща небанкова финансова институция на българския капиталов пазар. Основана през 1991 г., ПФБК е първата брокерска къща в България и има над 24-годишен опит в предлагането на пълния набор от услуги в областта на инвестиционното банкиране включващи брокерски услуги, корпоративни финанси, сливания и придобивания, приватизационни сделки, финансови консултации, проучвания и анализи, и управление на активи.

Брокерски услуги

През годините екипът на ПФБК доказва своя професионализъм, прилагайки най-добрите международни практики, съобразени със спецификата на българския пазар и изискванията на своите клиенти и се установява като предпочитания местен консултант и партньор на повечето от водещите чужди и местни институционални инвеститори на българският капиталов пазар. Като резултат, ПФБК традиционно е сред топ 3 на небанковите брокери в класацията на борсата по реализиран годишен оборот. ПФБК предлага на своите клиенти - индивидуални инвеститори, улеснен достъп до международните финансови пазари в партньорство с водещия в световен мащаб онлайн брокер Interactive brokers.

Публикации и анализи              

Едно от ключовите предимства за нашите клиенти е възможността им да се възползват от първокласните анализи и публикации на екипа от анализатори на ПФБК. Клиентите на нашите анализаторски услуги са повечето от големите чуждестранни и местни институционални инвеститори, които търсят възможности за инвестиции в България. Повече от 100 инвестиционни банки, фондове и други институционални инвеститори ползват нашите независими корпоративни оценки, макроикономически изследвания и секторни анализи.

Инвестиционно банкиране

ПФБК специализира в стратегически и финансови консултации и осъществява услуги по набирането на капитал за публични и непублични компании. ПФБК е пионер в небанковия финансов сектор в България. Тя осъществява първата емисия корпоративни облигации в България след 1940 г., а след това и първите емисии на ипотечни и евро-облигации, както и на подчинен дълг. Участва в консултирането на първото IPO в България и на първото листване на българска публична компания на основен пазар на друга европейска фондова борса. През годините ПФБК успява да набере за свои клиенти над 700 млн. евро.

Екипът на ПФБК се стреми да създаде добри партньорства и да работи със своите клиенти във всички етапи на тяхното развитие. Това дава възможност на екипа на ПФБК да структурира широк набор от финансови решения, съобразен с конкретните нужди на клиентите си.

Управление на активи

Чрез ПФБК Асет Мениджмънт се предоставят услуги за управление на активи на местни и чуждестранни компании и индивидуални клиенти. Управляват се и четири взаимни фонда от отворен тип - ПФБК Восток, ПИБ Авангард, ПИБ Класик и ПИБ Гарант, както и един национален инвестиционен фонд - „Надежда“.