ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ – ХОЛДИНГ АД e създадено през 1996 г. като холдингова компания с предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които участва холдингът; Финансиране на дружества, в които участва холдингът; поизводствена и търговска дейност.

Дружеството има капитал в размер на 7 951 591 EUR

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ – ХОЛДИНГ АД – е Публично дружество, вписано в регистрите на Комисията за финансов надзор и неговите ценни книжасе търгуват на Българска фондова борса – София АД

Инвестиционен портфейл:                              

 - EMKA АД – Севлиево, България

Производство на бобинажни проводници, изолирани и телефонни кабели и проводници

-  M + C ХИДРАВЛИК АД – Казанлък, България

Производство на хидравлични мотори и системи

- Оптела АД – Пловдив, България

Производство на металообработващи машини

- ФУРНИР АД – София, България

Производство на изделия от дърво и дървесина

- РУБОЛТ АД – Русе, България

Производство на крепежни елементи за дърво и метал

- СИЛОМА АД – Силистра, България

Конструиране и производство на отрезни лентови машини

- JAESPA MASCHINENFABRIK KARL JAGER GmbH – Германия

Конструиране и производство на отрезни лентови машини

- ЗАИ АД – Берковица, България

Производство на абразивни инструменти