Група Софарма (Групата) е водещ български производител, износител и местен дистрибутор на фармацевтични продукти със силно присъствие в Източна и Югоизточна Европа, който предлага широка гама от лекарства по лекарско предписание и ОТС продукти.

Дружеството и производствените му дъщерни дружества разполагат с 15 фармацевтични завода в България, съобразени с изискванията на ЕС - GMP, един завод в Украйна, сертифициран от местните власти, който сертификат е признат във всички държави от ОНД и два в Сърбия. С изключение на завода в Украйна, всички производствени мощности са преминали през процедури по сертификация за Европейски GMP.

Производствената дейност на Групата се осъществява и развива в следните основни направления:

 • производство на лекарствени средства;
 • субстанции и препарати на основата на растителни суровини (фитохимично производство);
 • ветеринарни ваксини;
 • инфузионни разтвори;
 • концентрати за хемодиализа;
 • медицински изделия за хуманната и ветеринарна медицина;
 • бласова и шприцова продукция за промишлеността, селското стопанство и бита.

Дружеството има повече от 210 продукта в своето портфолио: основно генерици и 15 оригинални продукта, като 12 от продуктите са на растителна основа. Оригиналните продукти на Дружеството (и по-специално Карсил и Темпалгин) имат основен принос за неговите приходи от експортните пазари, докато за продажбите на местния пазар от най-голямо значение са генеричните продукти на Дружеството, сред които на първо място е лекарството Аналгин.

Продуктовото портфолио на Софарма АД е фокусирано върху следните терапевтични области: кардиология, гастроентерология, овладяване на болката, кашлица и настинка, имунология и дерматология, дихателни пътища и астма, неврология и психиатрия, урология и гинекология.

Най-значимите фармацевтични продукти по отношение на приноса им за размера на приходите са:

 • Карсил – оригинален продукт, разработен на растителна основа, използван за лечение на гастроентерологични заболявания (болести на черния дроб);
 • Темпалгин – оригиналнен аналгетик (болкоуспокояващо);
 • Табекс – оригинално лекарство на растителна основа срещу тютюнопушене;
 • Трибестан – оригинален продукт на растителна основа, стимулиращ функциите на половата система;
 • Бронхолитин – оригинален продукт на растителна основа, използван за потискане на кашлица;
 • Аналгин – генеричен аналгетик (болкоуспокояващо);
 • Нивалин – оригинален продукт на растителна основа, използван за заболявания на периферната нервна система;
 • Метилпреднизолон – генерично лекарство, предназначено за случаи на тежки алергии и определени животозастрашаващи състояния.