СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД обединява промишлени предприятия, които участват в развитието на българската промишленост като постигат европейско и световно ниво на качество, производителност и рентабилност. Акциите на повечето предприятия от групата се котират на Българската фондова борса – София. Част от тях са включени включен в борсовите индекси SOFIX, BGBX40, BGTR30, CGIX и STOXX®

5SR 5MH 4HE 52E 4BH 4F5

www.sphold.com