В своята 11-годишна история, SeeNews се е превърнал във водещ и незаменим доставчик на новини фокусирано предимно върху развиващите се пазари от Югоизточна Европа.
Стартирайки като амбициозен проект целящ да предлага непрекъснато ежедневно покритие на всички основни новини от региона, SeeNews не само постига целта си, но се превръща в незаменима част от процеса по взимане на решения в голям брой организации.
Комбинирайки редакционни и аналитични умения с технологии, SeeNews предоставя бизнес новини и пазарни проучвания от критична важност за хора на ръководни позиции което е спечелило на бранда репутацията на достоверен и точен издател и партньор.  
Повече информация на: http://seenews.com/