DIRK - Германската асоциация за връзки с инвеститорите - е най-голямата европейска търговска асоциация, обединяваща бизнеси и капиталови пазари. Ние изразяват мнението на специалистите в областта на инвеститорите (IR) и представляваме приблизително 85% от капитала, листван на фондовата борса в Германия. Като независими експерти ние оптимизираме диалога между емитентите, инвеститорите и съответните посредници, създавайки професионални стандарти за качество. Нашите членове получават експертно съдействие и знания с практическа насоченост, както и достъп до мрежи и IR професионалисти от целия свят. В допълнение, ние активно насърчаваме професията «връзки с инвеститорите» и предлагаме големи възможности за допълнително обучение и развитие в тясно сътрудничество с бизнеса и научните изследвания.