NIRI – Национален институт по връзки с инвеститорите

Основано през 1969 г., NIRI е професионалното сдружение на корпоративни служители и консултанти по връзки с инвеститорите, отговорни за комуникацията между корпоративното управление, акционерите, анализаторите на ценни книжа и други представители на финансовата общност. Бидейки най-голямата професионална асоциация по връзки с инвеститорите в света, повече от 3300-те членове на NIRI представляват над 1600 публични дружества и 9 трилиона щатски долара пазарна капитализация на фондовия пазар.