Обществото по връзки с инвеститорите (IR Society) е членствена организация, кояато съществува, за да развива професията връзки с инвеститорите във Великобритания и извън нея. Тя се управлява от IR професионалисти, за да подпомага IR професионалисти. Основана през 1980 г., нашата мисия е да насърчаваме най-добрите практики в областта връзки с инвеститорите; да подкрепяме професионалното развитие на нашите членове; да представяме техните становища до регулаторните органи, инвестиционната общност и правителството; и да действаме като форум за емитентите и инвестиционната общност.

Имаме над 700 членове (приблизително половината от които са корпоративни), в това число представители на около 70% от компаниите, включени в FTSE 100 и нарастващ брой компании, включени в FTSE 250, AIM и по-малки компании, както и някои чуждестранни дружества, както и широк кръг от IR консултанти и доставчици на услуги.