C.I.R.A. е Сдружение с нестопанска цел за Връзки с инвеститорите в Австрия. Нашата цел е непрекъснато да подобряваме, интернационализираме и професионализираме дейността Връзки с инвеститорите в Австрия.

С повече от 90 членове C.I.R.A. обхваща почти всички ATX prime стандарт компании и по-добра част от Австрийския борсов среден и стандартен сегмент , както и други компании на капиталовия пазар.