CLIFF е френската асоциация на специалисти по финансова комуникация, създадена през 1987 г. като сдружение съгласно закона от 1901 г.

В края на май, 2015 г., CLIFF има 213 членове от 135 компании:

- 185 професионалисти по финансови комуникации и връзки с инвеститорите от 110 компании, приети за търговия във Франция, представляващи 90% от пазарната капитализация на пазара в Париж;

- 28 членове от 25 асоциирани дружества: физически лица, които работят като външни консултанти по финансови комуникации, които пряко или косвено отговарят за финансовата комуникация и връзки с инвеститорите на публични дружества, или лица работещи в свързани области, чиито знания и умения обогатяват дискусиите в рамките на асоциацията.

CLIFF е призната във Франция и в чужбина за „глас на професията” и звено за връзка между различните участници на финансови пазари и регулаторите.

Мисията на CLIFF е:

- насърчаване на обмяната на опит;
- промотиране на статута на професионалистите по връзки с инвеститорите;
- даване на гласност на становищата на професионалистите по връзки с инвеститорите;
- обучение на членовете в областта на финансовите комуникации,

а основните й ценности са:

- професионализъм
- споделяне
- етика
- доверие
- общителност.

През 2013 г. в партньорство с University of Paris-Dauphine, CLIFF стартира уникална програма за продължаващо обучение, отворена за широката публика във Франция. От IR професионалисти до всички онези, които влизат в контакт с IR, независимо от тяхната позиция в компанията, включително и тези, които току-що са се присъедини към професията или обмислят такава възможност, тази комплексна програма обхваща пълна гама от теми, свързани с професията, както от академична, така и от практическа гледна точка. За тези, които завършат основната програма по IR, сертифицирането от University of Paris-Dauphine в партньорство с CLIFF е знак за високи постижения.

CLIFF е и един от основателите на Observatoire de la Communication Financière (OCF), наред с юристи от Bredin Prat, Euronext, PwC, SFAF (френската асоциация на финансовите анализатори). Създадена през 2005 г., тази асоциация служи като форум за наблюдение на финансовата комуникация и насърчава обмена сред професионалистите на финансовите пазари.