AIR е професионална асоциация, представляваща специалистите по връзки с инвеститорите в Италия, която има за цел да развива компетенциите на своите членове, както и да промотира ролята на специалистите по връзки с инвеститорите сред всички финансови заинтересовани лица и висшето ръководство на листваните компании.

Мисията на AIR е промотиране на статута на специалистите по връзки с инвеститорите като едни от ключовите професионалисти за публичните компании, обучаване и надграждане на професионалните умения на специалистите по връзки с инвеститорите, което ще им позволи да подобрят качеството на институционалната комуникация и взаимоотношенията с финансовата общност.