IR Club представлява сливането на връзки с инвеститорите и социалните медии: онлайн общност на IR специалисти.
Една от основните цели на IR клуб е насърчаването на добрите връзки, комуникации, обмен и трансфер на знания сред професионалистите по връзки с инвеститорите. С повече от 1000 членове, IR Club е един от най-големите IR асоциации в Европа.