1. Вие участвахте в конференцията в качеството ви на:
друго (моля посочете)
2. Какво Ви привлече за участие в МЕЖДУНАРОДНАТА IR КОНФЕРЕНЦИЯ 2015 в България?
3. Как бихте оценили Конференцията като цяло по десетобалната скала (10=изключително добра, ..., 1=изключително лоша)?
Коментар:

4. Моля посочете доколко сте удовлетворени от следните части на програмата

GET TOGETHER парти
Сесия 1: Състояние, приоритети и перспективи на българския капиталов пазар
Сесия 2: Влиянието на глобалните капиталови потоци върху нововъзникващите пазари – Инвеститорски тенденции и как IR дейността може активно да бъде подготвена
Сесия 3: IR на Балканите: две гледни точки от България и Гърция
Сесия 4: Защо дигиталните приложения имат значение за IR?
Сесия 5: IR Online – Представяне на изследването на БФБ-София АД в сътрудничество с Message Group
Сесия 6: Как да поставим своята електронна IR страница в центъра на корпоративно -комуникационните стратегии
Сесия 7: Използвай Bloomberg, за да промениш начинът на управление на Връзки с инвеститорите
Сесия 8: Силата на новините
Сесия 9: Lunch & Learn Усъвършенстван подход: Инструменти за справедливо оповестяване в областта на дигиталните IR в светлината на новите регулаторни промени
Сесия 10: Очакванията на инвеститорите – как отговаряме на тях
Сесия 11: Устойчив IR: кое е подходящото ниво
Панелна дискусия IR програми – стойността на образованието – най-добрите американски, английски и немски практики
Сесия 12: Прилагане на международните стандарти за корпоративни действия и общи събрания в дейнаостта на ЦД АД
Сесия 13: Европейски съюз на капиталовите пазари – напредък на процеса
Сесия 14: Директива за правата на акционерите – Какво очаква ЕС от публичните компании?
Церемонията по връчване на IR награди и честване на 10-тата годишнина на АДВИБ
ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ИЗ БЪЛГАРИЯ
Моля за Вашите коментари:
5. Бихте ли желали да осигурим за Вас възможност да участвате в индивидуални 1:1 срещи с местни и международни институционални инвеститори като част от следващата IR Конференция в България?
Коментар:
Кои теми бихте желали да засегнем в следващата Конференция?
7. Чувствайте се свободни да споделите с нас по-долу всякакви забалежки и/или предложения във връзка с Конференцията.

Благодарим за Вашето съдействие!